سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.


بازدید امروز: 5
بازدید دیروز: 81
کل بازدیدها: 60240
چشم تو...

چشم تو خواب میرود یا که تو ناز میکنی

میوه خدا که از درخت چشم فراز میکنی

......................... .

عشق منی و عشق خواه صورت و شیخ کی بود

اینکه به صورتی شدی رو به حجاج میکنی

http://uupload.ir/files/ytjf_849058_5g2c1opp.jpgدل...

با خودم فکر میکنم

چطوری شد که

 انقدر دلم زورش زیاد تر از من شده

وقتی همه چیز مهیا بود

اما دلم راضی نبود

قدم بر قدمی بر نداشتم به

ان سوی تقدیر

....................... .

http://uupload.ir/files/st3b_50dreamybeaches_persian_star_org_46.jpgوقتی

وقتی که از

روزگار و ادم هایش

گاه به درجه ی جوش میرسیم

کنار هم بنشینیم

یک لیوان نوشیدنی با

مهر

همین کافیست تا تمام

غم ها فراموش شود

............. .

http://uupload.ir/files/d6ml_182175390-taknaz-ir.jpgحرف ..

حرف ها

حرف است و شاید حقیقت ها را

گاه پنهان کند

اما چشم دل همیشه

صادق ترین است .

.................. .

http://uupload.ir/files/0avh_12558657_536922923148137_310748029_n.jpgتیر...

سر قولم هستم

و

می مانم

که با نا ملایمتی ها ی روزگار

بجنگم

شاید تو مهربان باشی

برای تیر ماه ها سخت است 

که تیر مهرش بر دل کسی نشیند

اما دل من تیر مهرت  را نادیده گرفت

.......       برایم اروزی خوشبختی میکنی؟                              .

http://uupload.ir/files/bx7l_spring1391_persian-star.org_14.jpgقرعه ی که حافظ بنام من زد ..

ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست

حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالیستمردم دیده ز لطف رخ او در رخ او

عکس خود دید گمان برد که مشکین خالیستمی چکد شیر هنوز از لب همچون شکرش

گر چه در شیوه گری هر مژه اش قتالیستای که انگشت نمایی به کرم در همه شهر

وه که در کار غریبان عجبت اهمالیستبعد از اینم نبود شائبه در جوهر فرد

که دهان تو در این نکته خوش استدلالیستمژده دادند که بر ما گذری خواهی کرد

نیت خیر مگردان که مبارک فالیست


کوه اندوه فراقت به چه حالت بکشد


حافظ خسته که از ناله تنش چون نالیست


http://uupload.ir/files/xy4l_index.jpgخوبی ...

خوبی هایت انقدر خوب و دلنشین هستند

که حتی مکر روباه هم میزدم

قطعا

پاسخ تو مرا شرمنده ی دل مهربانت میکرد.

مهربان ..........

.

لیلای را ببخش .

http://uupload.ir/files/tbqp_2027196430-parsnaz-ir.jpgزندگی

زندگی

وقتی معنا دارد که

خوب وبد زمانه را چشید

گاهی تلخ است وشور

گاهی شیرین است وملس

گاهی انقدر بی مزه که از چشم می افتد

مهم این است همه مزه ها را بچشی تا

برنده ی یک زندگی موفق باشی.

http://uupload.ir/files/1j0z_sanjaghak-blue-eyes.jpgباور...

ایستاده ام در مقابل

روزگار

تا انچه را که حقم است بگیرم

نه انچه را که مرا به انچه مجبور کند.

http://uupload.ir/files/3h6q_images.jpgببخش

بخشیدن

اره قبول دارم که بس سخت است ودشوار

بخشیدن کسی که روزی برایت همه زندگی ات بوده

امروز

به تمام اروز هایی که داشتی پشت کرد

روی تمام گفته هایت خط بزند

برود که برود

سرد و خون سرد تر از همیشه

 حق داری نبخشی..

 اما .................................. .

http://uupload.ir/files/85j_شعر-و-عکس-نوشته-بخشش-شعر-در-مورد-بخشش-1.jpg 
آخرین عناوین مطالب

دانلود آهنگ جدید