شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

*ليلا*

+ [تلگرام] .
هايدي
99/6/20
2-FDAN
اگر منظور کلمست ک خيلي زياده...از خدانگهدار و خدا به همراه و اينا گرفته تا سلام و درود و...
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top