شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

*ليلا*

+ [تلگرام] دل به شادي هاي بي مقدار اين عالم مبند زندگي تنها فرازي در نشيبي ساخته است....!! فاضل نظري
قرينه تابع هموگرافيک:Dوي هنوز درگير امتحانات و نتايج درخشانش است:D
2-FDAN
{a h=naslehjavan}نوشته هاي ...{/a} دختر خوب همو گرافيک اينطوري قرينه نميشه نسبت به y ها قرينه کردي؟:Dمنم بد درگيرم:D
*ليلا*
{a h=naslehjavan}نوشته هاي ...{/a} موفق باشي ميگذره
*ليلا*
{a h=ANFD}2FDAN{/a} موفق باشي اين درگيري هام قشنگه
2-FDAN
{a h=noozhin}ليلا{/a} اوهوم:)انشاالله ميگذره:)ممنون همچنين
{a h=ANFD}2FDAN{/a} اره:D
{a h=noozhin}ليلا{/a} ممنون@};-همچنين
2-FDAN
{a h=naslehjavan}نوشته هاي ...{/a} حدس زدم:D
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top