شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

*ليلا*

+ [تلگرام] يه روزي مياد که بعدش ديگه مهم نيس که فردايي در کار هست يا نه؟ اون روز يا خيلي خوشبختي يا خيلي بدبخت...
2-FDAN
:(:)
*ليلا*
{a h=ANFD}2FDAN{/a} @};-
کاش آنروز اولي باشيم
2-FDAN
{a h=n45}مهرباني #{/a} انشاالله:)
2-FDAN
{a h=naslehjavan}نوشته هاي ...{/a} :):(
کي مياد؟ من منتظرم
عالي.................
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top