قرمز سبز آبي خاکستري
آنكه با دانش خود به پيكار با نادانيش برخيزد، به بالاترين خوشبختي مي رسد . [امام علي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت