قرمز سبز آبي خاکستري
[ و او را از توحيد و عدل پرسيدند ، فرمود : ] توحيد آن است كه او را به وهم در نيارى و عدل آنست كه او را بدانچه درخور نيست متّهم ندارى . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت