قرمز سبز آبي خاکستري
خداوند، هر داناي به دنيا و نادان نسبت به آخرت را دشمن مي دارد . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت